Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Kalkınma

Uluslarasılaşma,Küresel Rekabet ve Kümelenme

İnovasyon, Girişimcilik ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Eğitim Atölyeleri

1. Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Kalkınma

Business Factory, disiplenlerarası ve gerek kamu gerekse özel sektör deneyimlerine sahip uzmanları, ulusal ve uluslararası uzmanları ve stratejik partnerleri ile birlikte Türkiye ve uluslararası alanda ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınma projelerinde farklı alanlarda hizmet vermektedir.

Teknik yardım projeleri doğrultusunda birbirine entegre ve modüler bakış açısıyla, projelerin başlangıçtan sonuç aşamasına kadar proje faydalanıcısı kurum ve kuruluşlar ile birlikte proje uygulayıcısı ekiplerle işbirliği yapmaktadır. Hizmet verdiği bölgelerin ve bu bölgelerde faaliyet gösteren firmaların ulusal ve uluslararası rekabet güçlerine destek olmayı amaçlayan Business Factory sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedeflemektedir.

Bugüne kadar ulusal düzeyde birçok farklı bölgede, farklı tematik alanlarda faydalanıcı kurum ve uygulayıcı ekipler ile işbirliği gerçekleştiren Business Factory bu alandaki ihtiyaç, beklenti ve önceliklere yönelik hizmet vermeye devam etmektedir.

Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Kalkınma odak noktasındaki proje ve çalışmalarımız için lütfen tıklayınız. 
Projelerinizde işbirliği yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2. Uluslararasılaşma, Küresel Rekabet ve Kümelenme

Business Factory; uzmanları, ulusal ve uluslararası partnerleri ile birlikte kümelenme ve uluslararasılaşma alanında 10 yıldan fazla tecrübe ve birikimiyle hizmet vermektedir. Kümelenme odak noktası altında uzmanları ve partnerleri ile birlikte küme oluşumlarına yönelik değer zinciri yapısının ve uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Değer zinciri yaklaşımı çerçevesinde yerel dinamiklerin doğru etkenler ile birarada değerlendirimesi sonucunda firmaların rekabet düzeylerinin gelişmesinin bölgesel rekabetteki en önemli etken olarak değerlendirilmektedir.

Özellikle son dönemde bölgesel rekabette en önemli enstrümanlardan biri olarak kabul edilen kümelenme yaklaşımı Türkiye’de de etkin şekilde kullanılmaktadır. Birçok bakanlık tarafından politika yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilen kümelenme yaklaşımı iş destek mekanizmaları tarafından firmaların rekabet güçlerinin destek olması amcıyla kullanılmaktadır.

Business Factory bu çerçevede birçok aşamada paydaşlarına etkin çözümler sunmak adına hizmet sunmaktadır.

Uluslararasılaşma, Küresel Rekabet ve Kümelenme odak noktasındaki proje ve çalışmalarımız için lütfen tıklayınız. 
Projelerinizde işbirliği yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz

3. İnovasyon, Girişimcilik ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Uluslararası rekabette en önemli unsurlardan biri katma değerli ürün ve hizmetler geliştirebilmek olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerinde ve nihai ürün ve hizmetlerde inovasyon kavramı ön plana çıkmaktadır.

Özellikle katma değerli ürünler ve hizmetler noktasında en önemli atılımlardan biri olarak değerlendirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve bu kurumlarda faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bir diğer yandan girişimcilik ve özellikle inovasyon odaklı girişimcilik ekonomik kalkınmada en önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Bu motivasyondan hareketle Business Factory, özellikle girişimcilik altında inovatif yaklaşımlar çerçevesinde hizmet vermektedir. İnovatif girişimcilik alanında teknoloji geliştirme bölgelerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve daha etkin hizmet vermelerine yönelik çalışan Business Factory, uzmanları ve partnerleri ile birlikte bu alana büyük önem vermektedir.

İnovasyon, Girişimcilik ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri odak noktasındaki proje ve çalışmalarımız için lütfen tıklayınız. 
Projelerinizde işbirliği yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4. Eğitim Atölyeleri

Eğitim Programlarının tasarımı, BBS için özel bir akşam yemeği organizasyonu gibidir; menünün seçilmesi, bununla birlikte yemeklerin tariflerinin oluşturulması gibi leziz bir yemekten önceki hazırlık gibidir.
Business Factory, bünyesinde oluşan

  • Eğitim Atölyesi, sistematik ve analitik eğitim programları yerine ihtiyaçlara yönelik, uygulanabilir, interaktif öğrenmeyi amaçlamaktadır.
  • Eğitim Atölyesi’nde, her eğitim talebi ayrı bir proje olarak değerlendirilir. Böylece her projenin bileşenlerini, dinamiklerini girdi ve çıktılarını ayrı düşünülür, farklı bakış açıları ile çözüm ve öneriler sunulur.
  • Eğitim Atölyesi, birçok farklı formatta, teknik ve yöntemde uygulanabilir. Önemli olan katılımcılar arasında bilgi alış-verişinin sağlandığı ve katılımcıların sorunlara çözüm ve önerilerini sunabildiği ve bunun için motive edildiği bir platform oluşturabilmektir.
  • Eğitim Atölyesi’ndeki aktiviteler, katılımcıların performanslarını kolaylaştırmaya ve geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanır.

Eğitim Atölyeleri için lütfen tıklayınız. 
Projelerinizde işbirliği yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.