Şirket Bilgileri

Kurumsal

Business Factory, özellikle gelişmekte olan işletmelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş destek mekanizmalarına hizmet veren, gelişim alanlarına yönelik çözüm üreten bir destek şirketidir.

Business Factory disiplinlerarası uzmanlıkları ile birlikte paydaşlarının faaliyetlerinde uzun vadeli atılımlar gerçekleştirmesinde, dönüm noktası oluşturacak önemdeki projeleri hayata geçirmesinde çözümler sunmaktadır.

Business Factory, bünyesinde bulunan farklı alanlardaki uzmanları ve ulusal ve uluslararası stratejik ortakları ile birlikte uygulanabilir öneriler sunan bir şirkettir.

Sadece iş değil,
“Proje Tasarlama” fikirleri…

Çalışma Disiplini

İş Yapış Modeli

Proje Tasarlamak
Her çalışmayı bir proje disiplininde ele alırız. Bu bize bütünsel bir yaklaşım sunar ve dolayısıyla her işe, ayrı bir proje tasarlamak hassasiyetinde yaklaşırız.

Modüler ve Entegre Hizmetler
Hizmetlerimizi sunarken sorunları ve gelişim alanlarını kendi iç dinamikleri kapsamında değerlendirir, deneyimlerimiz ile entegre ederiz.

Çarpan Etkisi
Çözümlerimizi işin üzerinde bir faydaya ulaşmak adına planlar, bölgesel ve toplumsal kapsamda sosyo-ekonomik kalkınma için değer oluşturmayı amaçlarız.

Sürdürülebilir Sonuçlar Çıkarmak
Uzun vadeli çözümler sunabilmeye önem veririz.

Standardize Edilmiş Kalite
Yaptığımız her çalışmanın ve gerçekleştirdiğimiz her projenin Business Factory kalitesine uygun özellikte olmasına önem verir; bu kaliteyi ayrıcalık değil, bir standart olarak sunarız.

Çalışma Sistematiği

Busnines Factory’de, önceden belirlediğimiz sistematik bir plana göre hareket ederiz. İlk aşamada müşterimizin; “İhtiyaç, Beklenti ve Öncelik”lerini öğreniriz. Ardından projenin; Tanı, Teşhis, Planlama, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme aşamalarıyla adım adım ilerleyen bir düzende gerçekleşmesini sağlarız.